Możliwości kompresora olejowego realnie można opisać na zrąbie jego wieści specjalistycznych. Naczelnym przymiotem jest ciśnienie działalności. Zwyczajne kompresory przekazują ciśnienie o nominale do paru barów, co oznacza sumę pozwalającą na podłączenie ogromnej większości akcesoriów warsztatowych. Prototypy do zastosowań fachowych przedstawiają się sposobnością kreowania bardzo wysokiego ciśnienia w liczbie kilku barów. Istotnym wymiarem dla użytkowania kompresora olejowego jest efektywność zliczana miarą eteru, które może wydać akcesorium w momencie jednej minuty przy zaplanowanym ciśnieniu. W przywołanym przypadku wszystko bywa zależne od zorganizowania urządzenia, które będziemy chcieli zasilić.

Dla odpowidniej funkcji godzi się zaopatrzyć się w typ o produktywności co najmniej kilku litrów na minutę. W przypadku słabszych kompresorów będziemy przymuszeni zdecydowaniej nakierowywać zainteresowanie na przymusy kupowanych narzędzi, żeby w okresie pracy nie przyczyniało się do obniżek ciśnienia. Na moc przerobową kompresora działanie ma energia napędu.

Im lepsza, tym w rzeczy samej więcej będziemy sposobni żądać od urządzenia. Charakter funkcji narzędzia posiada także niosłość przy selekcji optymalnej objętości magazynka, jaka wyliczana jest w litrach.

Potencjał kompresora olejowego