Rewalidacja ustanawia obrys wsparcia dla osobistości dotkniętych kalectwem fizycznym bądź psychicznym.

W korelacji od niedyspozycji, bywają rozmaite typy rehabilitacji, między innymi neuronalne, kardiologiczne, ogólnoustrojowe, na oddziałach nieruchomych, jak też w sytuacjach ambulatoryjnych. Jeżeli chcemy skorzystać z rewalidacji nieodpłatnej, wówczas powinno się udać się do medyka rodzinnego, który wypełni deklaracje do praktyka pracującego w obrębie ustaleń z NFZ.

Czasem bywają takie warunki, w jakich rehabilitacja jest zaledwie osiągalna w swoim siedlisku. Aczkolwiek nie ma się czego bać, gdyż ogromna część specjalistów występuje z inicjatywą a także bez problemu dociera do mieszkania pacjenta. Przeważnie rewalidacja w mieszkaniu przeprowadzana jest w sprawie dolegliwości kręgosłupa jak również w momencie gdy stan niedyspozycji jest na tyle ograniczający, że chory samorządnie nie ma jak dotrzeć do agentury uzdrawiania, bądź kliniki.

Zabiegi ozdrawiające przeprowadzane bywają w mieszkaniu jednoczenie w ewentualnościach nieruchomych jak i ambulatoryjnych. Wśród zabiegów uzdrawiających przydatnych w kurowaniu krzyża odróżnia się, kinezyterapię, różnego typu masaż, nowatorskie elektrolecznictwo, kurowanie polem elektromagnetycznym, hydroterapię a także rewolucyjną balneoterapię.

Kto może skorzystać z rehabilitacji?