Kontrola bezpieczeństwa

Kontrola bezpieczeństwa informatycznego jest to postępowanie skierowane na faktyczne bezpieczeństwo działania systemu informatycznego. Obejmuje każdorazowe czynności techniczne a także formalne, poświęcające się odszukiwaniu ewentualnych ryzyk, na jakie narażony bywa wyszczególniony system. Dzięki kontrolą bezpieczeństwa wyszukiwane są złe kwestie narzędzia, co