Rodzaje drukarek domowych

Teraz drukarki są pożądanym sprzętem w dowolne instytucji czy zakładzie. Także w mieszkaniach bywa to sprzęt niezwykle nieoceniony, gdyż żaden człowiek nie pisze już pism urzędowych czy wypracowań szkolnych piórem, koniecznie elektronicznie i takie coś należy następnie przelać na papier.